Dagens livsstil er preget av lite fysisk aktivitet og mange fristelser når det gjelder mat og drikke, som er lett tilgjengelige for de fleste med normal inntekt. Dette har ført til en ny virkelighet der de fleste voksne mennesker i vestlige land er overvektige og i dårlig fysisk form, og livstilssykdommer som hjerte- og karrelaterte sykdommer og kreft er blant de viktigste årsakene til for tidlig død. Sånn sett er det å komme seg i bedre form for mange ikke bare et spørsmål om personlig utvikling, det kan rett og slett være avgjørende for liv og helse. Desto større grunn til å ta tak i fremtidige problemer gjennom å øke sin fysiske aktivitet.

Årsaken til at fysisk aktivitet er sentralt for personlig utvikling stikker imidlertid enda dypere enn dette. Det dreier seg selvfølgelig om å få bedre helse og økt overskudd til å lykkes på andre arenaer i livet. Men trening er i seg selv svært lærerikt fordi det er en måte å tilegne seg kjennskap til en prosess som er nøkkelen, egentlig, til all personlig utvikling: å sette seg mål, jobbe disiplinert og systematisk med å nå disse målene, føle stolthet over forbedring og prestasjoner, og kanskje aller mest av alt det å etablere nye og gode vaner som setter kursen mot et nytt og bedre liv.

Trening kan selvfølgelig være så mangt, og hva som passer best for deg er utvilsomt det som du synes er morsomt – alt blir så mye lettere når treningen er lystbetont. For noen er det løping, sykling, eller skiturer, for andre heller ballsport der du også kan få en lagfølelse og utvikle dine sosiale egenskaper. Men for menn er det sterkt anbefalt at i hvert fall noe av treningen er styrketrening. Det vil kompensere for mangelen på sollys og fysisk arbeid i hverdagen, og få produksjonen av testosteron i gjenge igjen så du virkelig føler deg som en mann.