Alle mennesker bruker store deler av livet sitt til å tenke over ting. I forhold til personlig utvikling er det gjerne tre sentrale aspekter ved vår mentale og åndelige tilstand som man legger vekt på. Det er de spirituelle, emosjonelle, og mentale sidene av den prosessen vi kaller personlig utvikling.

Den åndelige eller spirituelle dimensjonen er noe du bør være bevisst på selv om du ikke betrakter deg selv som en religiøs person. Det er fullt mulig å være en åndelig bevisst person uten å være religiøs eller tilhøre noe organisert trossamfunn. Spiritualitet i denne forstand handler simpelthen om å se en tilknytning mellom deg selv og verden i rundt deg. Det hjelper deg også å lære mer om deg selv. Dette vil gi deg et bedre grunnlag for utvikling på andre områder i livet.

Å være en sterk person emosjonelt er svært viktig for å kunne ta styringen i sitt eget liv. For mange er dette vanskelig. Alle må være klar over at det er krevende å legge om hvordan man tar ting på det følelsesmessige planet, men likevel er det mulig. På sikt kan du komme dit hen at du styrer følelsene heller enn at de styrer deg. Det kan være fint å skrive litt om følelseslivet ditt og hvordan det utvikler seg i en egen dagbok, for mange føler at det er vanskelig å snakke åpent om følelser med andre mennesker.

Din mentale innstilling er selvfølgelig også en viktig nøkkel til videre utvikling som menneske. Sørg også for å ta vare på dine kognitive evner ved å utfordre deg selv intellektuelt. Men mentalitet handler ikke bare, eller en gang først og fremst, om å være smart. Det handler om viljen til å lykkes og, enda viktigere, å være lykkelig. Ta et oppgjør med vaner og tankemåter som holder deg tilbake i livet.