Selv om personlig utvikling handler mer om prosess enn om mål og resultater, er det faktisk greit å ha noen enkle mål eller visjoner med seg underveis. Det som følger her er noen enkle mål som passer for de fleste, men hver og en må selvfølgelig selv finne ut av hvilke mål som er viktigst i eget liv.

Å bli mer empatisk er et viktig mål i livet. Empati handler om å forstå forskjeller mellom deg selv og andre og utvikle evnen til å forstå andres perspektiver, som også kan sette dine egne tanker og handlinger i et lærerikt relieff.

Et annet mål er å få bedre selvtillit og rett og slett tro mer på seg selv. Det viktigste her i livet er nemlig ikke dine medfødte egenskaper som for eksempel intelligens, men hva du selv velger å få ut av det du er begavet med. Her er selvtillit, utholdenhet og det å jobbe mot viktige mål blant de aller viktigste nøklene til suksess. Selvtillit handler om å tro gode ting om seg selv, som igjen bidrar til at andre også får tro på deg.

Å få bedre selvtillit handler også om å kvitte seg med frykt og engstelse. For å få til det må du faktisk føle på frykten; gjøre frykten til din venn som noen sier. Vær komfortabel med at verden er full av tvetydighet og usikkerhet. Våg å ta risiko i de riktige situasjonen. Få et mer rasjonelt forhold til de tingene du engster deg for.

Kroppsspråk er veldig viktig, selv om det ikke alltid er noe vi tenker veldig bevisst rundt. Likevel sender det viktige signaler til andre. Er du en dukknakket mann som tar deg til ansiktet ofte? Folk vil tolke dette som usikkerhet, og det gjør det vanskeligere for deg å bli respektert av menn og begjært av kvinner.