Hva innebærer det å gå i terapi hos en psykolog?

Kognitiv terapi er en metode som brukes i mange ulike sammenhenger og den er veldig populær. Det er utviklet mange forskjellige terapiformer som virker på alt fra angst til depresjon og søvnproblemer til problemer ved psykose. Den mentale tankevirksomheten hos en som har angst for eksempel, vil kretse stortsett rundt ubehagelige tanker. Disse tankene og tankemønstrene kan virke helt virkelige for den som har psykiske helseutfordringer, men de er som oftest direkte ugyldige eller overdrevne i sin form. Et godt eksempel er at depresjon er forbundet med å føle seg utilstrekkelig og verdiløs.

I kognitiv terapi hos psykolog så er det psykologens mål å identifisere disse negative tankene og få pasienten til både å bli bevisst på dem og i tillegg diskutere muligheten for å bryte slike onde og tilbakevendende tankemønstre. En vellykket terapitime vil ha fokus på at pasienten har fått større forståelse til hva som har bidratt til å skape disse problemene og i tillegg hva som har bidratt til å opprettholde de samme problemene. I noen tilfeller kan lav selvfølelse og skyhøye forventninger til en selv være roten til problemene som må taes tak i.

De mentale nøklene som psykologen sitter på gir pasienten en god innsikt i hvordan alt oppsto og til hvordan man faktisk også kan forebygge disse problemene når man har blitt helt frisk og fungerer normalt igjen. Et veldig viktig utgangspunkt for terapitimene er at det finnes gradsforskjeller mellom psykiske lidelser og normal fungering.

Pasienten sin deltakelse under terapitimene og etterpå er også helt og absolutt avgjørende for at terapien skal ha den gode effekten som det er dokumentert at kognitiv terapi har. I dette ligger det at pasienten stiller seg selv spørsmål rettet til sitt eget liv og særlig sin indre dialog.

Avsluttende kan vi si at kognitiv terapi er en virkningsfull og populær terapiform. For at terapi skal ha best mulig effekt så er det avgjørende at pasienten jobber med seg selv og bruker de teknikkene og nøklene til forbedring som han eller hun har fått av psykologen.