Folk stiller høyere og høyere krav til seg selv og hvordan de ønsker at livet skal være idag. Hvordan kan man vite at man har nådd sitt fullecentum og med et arbeidsliv i stadig forandring og en verden i rivende utvikling er det ikke så rart at personlig utvikling er i vinden som aldri før. Alt fra kjærlighetslivet til jobben og forholdet til kollegaer og de rundt seg blir satt under lupen og man ønsker en synlig forbedring og raske resultater. I denne artikkelen skal vi gå inn på hva personlig utvikling er og hvordan man kan finansiere dette.

For hva er egentlig et fullt menneskelig potensiale, og hvordan kan man vite når man har nådd vårt potensiale. Dette vil være absolutt individuelt fra person til person. Hva som utgjør et kan være vanskelig å si, for hos hver enkelt vil det bety vidt forskjellige ting, allikevel kan vi slå fast noen universaler. Lykke, progresjon, kunnskap og profitt. For hvordan skal man angripe disse målene og hvilke metoder vil man ta i bruk og viktigst av alt, hvem kan man få hjelp av og hvilket nettverk har man rundt seg med ressurser til å hjelpe. Streben mot et mål vil alltid gå på bekostning av noe annet enten det er snakk om bruk av tid eller ressurser. Det er derfor viktig å ha et klart sikte om hvor du vil lande.

Som eksempel vil noen starte egen bedrift mens andre gjør endring for personlig utvinning. Alt fra å låne penger i banken til å låne større beløp av venner og familie går med til å starte denne visjonen om livet som man ønsker aller helst å leve. For oppnåelse trenger man å klargjøre disse midlene og se hvilke konsekvenser man ender opp med. Eksempelvis vet man av erfaring at noen tar på seg ekstrajobber og ender opp med å jobbe helg og kveldsskift for å finansiere drømmen sin. Noen lykkes og andre ender opp med å mislykkes og sitte igjen med gjeld.