Hva er egentlig motivasjon? Og hvilke bøker på markedet er gode motivasjonsbøker?

Motivasjon er den brennende kraften og lidenskapen som gjør at vi føler at vi har lyst til å gjøre noe eller bare må gjøre noe. Det finnes to ulike typer motivasjon og disse typene kaller vi indre motivasjon og ytre motivasjon.

For å forklare hva dette går ut på så vil det at man er ytre motivert for noe si at man gjør en handling på grunn av at man ønsker belønningen mens indre motivasjon går på at man er så lidenskapelig interessert i en aktivitet at det å gjøre denne aktiviteten eller handlingen er belønning nok i seg selv. Den indre motivasjonen er den største drivkraften for handling og ved å støtte, oppmuntre og gi ros til en annen person så er man med på å styrke personens indre motivasjon.

Vi skal nå ta for oss noen av bøkene som omhandler motivasjon på markedet :

  • 1.” Hammerkoden” av Øyvind Hammer

I denne boken skal forfatteren hjelpe deg til å bygge opp bedre disiplin, lage store mål og nå dem!

Utgangspunktet for boken er motivasjon og hvordan man har aller best motivasjon når man er lidenskapelig interessert i noe. Han mener at man ikke blir lykkelig av å være best men at man er på sitt aller beste når man er lykkelig.

  • 2. “Bli best med mental trening” av Erik Bertrand Larsen

Han har hjulpet en masse næringslivstopper og skiløpere i Norge med å ta ut sitt potensiale.

Han forteller om hvordan mennesker rett og slett kan forbedre våre prestasjoner og bli vinnere alle sammen. Hvordan kan man mobilisere råskapen i seg selv og bli best når det gjelder.

Veldig mange ønsker i dagens samfunn å bli bedre. Spørsmålet mange stiller seg er : Hvordan kan jeg bli min egen beste utgave av meg selv? mange har ett eller flere områder i livet som de ønsker å endre eller forbedre og da er en god løsning å finne frem til gode bøker om motivasjon og begynne å jobbe med sin egen indre motivasjon for endring.