De mest berømte talene i verden har inspirert millioner av mennesker over hele verden, ført til frigjøring av fanger og vært utslagsgivende for å kunne starte kriger. Hva er det med disse talene og hvordan klarer de å inspirere så mange?

  • 1. WINSTON CHURCHILL

Tyskerne virket uovervinnelige. Europa holdt på å gi opp kampen mot Nazi-Tyskland.

Han sa at selv om Tyskland var iferd med å vinne skulle de ikke få lov til det, de skulle aldri få lov å vinne kampen. Churchill sa at man måtte verne om det storslagne Europa. Han ville at Europa skulle kjempe mot dem overalt og uansett hva det ville koste og den nye verdenen skulle vi med Guds hjelp bygge opp etter at andre verdenskrig var vunnet av det store Europa.

  • 2. ABRAHAM LINCOLN

Abraham Lincoln holdt en av de beste talene i historien til nå. Talen hans ble holdt for

150 år siden. Talen gikk ut på viktigheten av et fritt USA og at alle som lever her skal være frie. Alle mennesker er født like og skal behandles med samme høye verdi.

  • 3. SUSAN ANTHONY

Talen hennes i 1873 inspirerte kvinner over hele verden. I kraft av hele seg og for kvinner overalt krevde hun i talen stemmerett for alle kvinner over hele verden.

  • 4. MARTIN LUTHER KING

Grunnen til talen hans var enkel : Verden var fortsatt urettferdig. Martin Luther King holdt en svært berømt og viktig tale til det amerikanske folk. På 50-tallet ble fortsatt fargede utsatt for diskriminering og vold og dette ville han sette en stopper for. Talen hans uttrykte hans ønske for at USA snart ville leve ut sitt beste og sanneste potensiale : At alle, svarte som hvite skulle leve sammen og bli behandlet godt og likeverdig.

De aller mest kjente og kjære talene ble som vi har sett holdt av karismatiske og engasjerte samfunnstopper og politiske ledere blant andre. Disse talene ble holdt så overbevisende og på en så engasjert og bevisst måte at de ikke bare inspirerte millioner til handling og endring men fikk også store konsekvenser for samfunnsutviklingen helt frem til idag.