Hvordan kan vi styrke vår motivasjon? Dette er et spennende spørsmål.

Mange av oss strever litt i hverdagen. Vi har alle noen dårlige vaner, negative tanker og frykt. Alt dette kan føre til at man mister fokus, man kan føle at man ikke strekker til som menneske og man kan føle på frustrasjon. Hva kan man gjøre for å bryte disse mønstrene?

Det første man kan og bør gjøre er å bli enda mer bevisste i hverdagen vår. Vi må finne ut hvordan vi ønsker å ha det først og fremst. Hvordan ser vårt drømmeliv ut i praksis? Hvilket liv ønsker vi å skape for oss selv slik at vi kan ha det best mulig med oss selv og våre nære og kjære? For å si det på en annen måte så må vi finne ut hva vi er lidenskapelig opptatt av og ønsker å brenne for.

Nummer to i denne strategien er visualisering. Man må visualisere at man lykkes. Når man visualiserer så planter man denne ideen i det underbevisste. Det underbevisste styrer veldig mye av hjernen vår og ved å gjøre dette trikset blir det rett og slett mye enklere å nå sitt eget mål.

I hverdagen er det lett å miste sin egen motivasjon underveis til målet. Dette er hovedgrunnen til at vi er nødt til å jobbe hardt også med vår egen disiplin. Disiplin henger veldig nøye sammen med integritet. Har man personlig integritet som det heter så fint så gjør man det man sier at man skal gjøre og holder egne avtaler med seg selv og selvfølgelig også avtaler med de menneskene man omgir seg med.

Som vi ser så kan vi gjøre mye for å styrke vår egen motivasjon. Blant annet å finne ut hvilke mål man vil jobbe mot og hvordan man ønsker å ha det. For å komme oss dit vi ønsker er det kjempeviktig at vi jobber med oss selv og da særlig sin egen disiplin og personlige integritet. I dette arbeidet kan man også belønne seg selv for å kjenne på enda mer mestring underveis.